Association de Dards du Québec inc.

Québec Darts Association inc.
 OFFICIEL - OFFICIAL
hommes et femmes/men and ladies 
RANKINGS 2018-2019 
© ADQDA -Québec Dart Association inc. All Rights Reserved  2000-2019™
Copy_of_official_provincial_rankings_2018-19_men.pdf
Copy_of_official_provincial_rankings_2018-19_men.pdf
Copy_of_official_provincial_rankings_2018-19_ladies_.pdf
Copy_of_official_provincial_rankings_2018-19_ladies_.pdf